Info

2012.a septembrist on Tallinna TEK-i info saadaval ka facebookis: https://www.facebook.com/TallinnaTek

  • Koolikeskkonna sisehindamiste tulemused saata aadressile tiinakunst@gmail.com  Küsimustikku saab täita siin.
  • Koolide võrgustiku koordinaatorite otsusega toimub alates 20.märtsist 2012 a. liituda soovivate  koolide vastuvõtt Eesti Tervist Edendavate Koolide võrgustikku kaks korda aastas.
    Avaldus ja sellega kaasnevad dokumendid palume esitada kas 1.augustiks või 1. novembriks. Augustiks esitatud taotluste läbivaatamise järgselt antakse tunnistused liitujatele üle Tervist Edendavate Koolide suvekoolis. Novembriks laekunud taotlused vaadatakse läbi 1.detsembriks. Väljastatud tunnistused saadetakse maakonna koordinaatorile, kes organiseerib nende üleandmise  linnas või maakonnas.