esmaspäev, 26. veebruar 2018

Täiendkoolitus "Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine"

Lp. õpetaja!
Olete oodatud osalema 2018. aastal ühepäevasel täienduskoolitusel, kus tutvustatakse õppematerjali „Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine“ http://www.tstk.ee/sisu-valjaanded. 
Koolitus on suunatud III kooliastmes ja gümnaasiumis tunde andvatele õpetajatele, eelistatud on inimeseõpetust, perekonnaõpetust või psühholoogiat andvad õpetajad, kuid ka klassijuhatajad, juhtkond ja kooli tugipersonal.
Õppematerjal sisaldab tunnimaterjale koos töölehtede, juhtumite, videolinkide jm teemade käsitlemiseks vajalike lisamaterjalidega.
Koolitusi on kavandatud 2018. aastal seitse, viis neist eesti keeles ja kaks järeltõlkega vene keelde. Koolituste toimumise aeg ja koht
11.01.2018 Tallinn: TÜ esindus, Teatri väljak 3 (3. korrus) http://www.ut.ee/et/tallinna-esindus Koolitus on järeltõlkega vene keelde!
18.01.2018 Jõhvi: Kersti Võlu Koolituskeskus http://kvkoolitus.ee/ Koolitus on järeltõlkega vene keelde!
29.01.2018 Tartu: Domus Dorpatensise seminariruum, Ülikooli 7 http://www.dorpatensis.ee 13.02.2018 Tartu: Domus Dorpatensise seminariruum, Ülikooli 7 http://www.dorpatensis.ee 19.02.2018 Tartu: Domus Dorpatensise seminariruum, Ülikooli 7 http://www.dorpatensis.ee 15.03.2018 Tallinn: TÜ esindus, Teatri väljak 3 (3. korrus) http://www.ut.ee/et/tallinna-esindus 09.04.2018 Tallinn: TÜ esindus, Teatri väljak 3 (3. korrus) http://www.ut.ee/et/tallinna-esindus

Päevakava
10.00-10.15 Sissejuhatus 10.15-10.45 Noorte kohtinguvägivald – miks on vajalik seda teemat käsitleda? Uue õppematerjali tutvutus 10.45-11.30 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: sooga seotud hoiakud 11.30-11.45 Kohvipaus 11.45-13.15 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: kohtinguvägivallale viitavad märgid 13.15-14.00 Lõuna 14.00-15.30 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: lahenduste otsimine 15.30-15.45 Kohvi- ja sirutuspaus 15.45-17.15 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: seksuaalvägivald, ennetus ja abi
Koolitusrühma suurus: 25 inimest
Maksumus: koolitusel osalemine, õppematerjal, kohvi- ja lõunapaus on osalejatele tasuta. Transpordikulud tuleb katta osalejate endi poolt.
Koolituse läbiviijad: Kai Part, PhD, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum ja MTÜ Seksuaaltervise Labor. Merike Kull, PhD, Tartu Ülikooli tervisekasvatuse lektor, Inimeseõpetuse Ühing. Lisainfo ja registreerimine kai.part@kliinikum.ee (nimi, töökoht, amet, telefon).
Koolitust korraldab Seksuaaltervise Labor koostöös Inimeseõpetuse Ühinguga, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Kommentaare ei ole: