kolmapäev, 2. jaanuar 2019

Koolitus "Kuidas rääkida lastega tervise teemadel mängu kasutades?"

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ja Tervise Arengu Instituudil on hea meel kutsuda õpetajaid ja noorsootöötajaid osalema õpilaste mängu “Väärtuste avastajad” ja selle tervise teemalise lisa koolitustele, mis toimuvad kolmes linnas: 15.-16. jaanuaril Tartus22.-23. jaanuaril Raplas ja 6.-7. veebruaril Pärnus.
Koolituste tulemusel osaleja:
  • õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja 2017. aastal juurde loodud tervise teemalist õpetajaraamatut
  • teab, kuidas suunata õpilastele mõeldud väärtusarutelusid klassiruumis või noortekeskuses;
  • saab ülevaate laste ja noorte tervise olukorrast ja trendidest Eestis;
  • oskab seostada lapse tervist ja tervisemõjureid õppimise ja õpikeskkonnaga;
  • teadvustab ja tõstab esile tervisega seotud teemasid igapäevatöös koolis või noortekeskuses.
Registreeru Tartu koolitusele (kuni 10. jaanuarini)
Registreeru Rapla koolitusele (kuni 16. jaanuarini)
Registreeru Pärnu koolitusele (kuni 31. jaanuarnini)
Koolitus on kõigile osalejatele tasuta. Koolitusel osalejad saavad koolituse lõppedes mängukomplektid endaga kaasa, kui nende asutuses veel "Väärtuste avastajaid" ei ole.

Kohtumiseni koolitusel!
Mari-Liis Nummert
Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht
mari-liis.nummert@ut.ee
+372 5192 2019

Mis on õpilastele suunatud mäng "Väärtuste avastajad"?

Õpilastele suunatud mäng „Väärtuste avastajad” on metoodiline vahend õpilastega väärtusarutelude läbiviimiseks.
Lõbusas formaadis tõsise sisuga mäng toetab õpilaste 
eneserefleksiooni jaarutlusoskuse kujunemist ning kasvatab nende empaatiavõimet, samuti arendab mäng funktsionaalset lugemisoskust.

Mida sisaldab tervise teemaline lisakäsiraamat?

Õpilaste mäng “Väärtuste avastajad” sai 2017. aastal lisakäsiraamatu, mis aitab õpetajatel ja õpilastel mõtestada, kuidas lahendada elus ette tulevaid võimalikke tervisega seotud dilemmasid. Uued juhtumid panevad lapsi arutlema niifüüsilise tervise kui ka meelemürkideüle.

pühapäev, 28. oktoober 2018

Koolitus "Kuidas kaasata õpilasi?"

Tervise Arengu Insituut kutsub osalema koolitusel „Kuidas kaasata õpilasi?“ 22.-23. novembril Tallinnas.
Ühest koolist on oodatud osalema 2-3 inimest (tervisenõukogu liikmed, koolijuhtkonna esindaja, huvijuht/sotsiaalpedagoog/psühholoog ja ka õpilasesinduse liikmed).
Kus? Koolitus toimub Tervise Arengu Instituudis, Hiiu 42.
Mis kell? 22.11 koolituspäev kestab kella 10.00-17.15; kogunemine ja registreerimine algab kell 09.30.
23.11 koolituspäev kestab kella 09.00-16.15; kogunemine ja registreerimine algab kell 08.30.
Tasu? Koolitus on osalejatele tasuta! Transport omafinantseerimisel.
Koolitajad: Urmo Reitav ja Pille Murrik
Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Registreerumine: http://www.terviseinfo.ee/et/sundmused/event/2292-kuidas-kaasata-opilasi  TÄHTAEG 05.11.18!
NB! Palun registreerimisel märkida isiklik e-posti aadress!
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada liisa.maistrov@tai.ee<mailto:liisa.maistrov@tai.ee>

reede, 19. oktoober 2018

Koolitus "Kuidas kaasata õpilasi?"

Tervise Arengu Insituut kutsub osalema koolitusel „Kuidas kaasata õpilasi?“25.-26. oktoobril Tallinnas.
Ühest koolist on oodatud osalema 2-3 inimest (õpilased, koolijuhtkonna esindaja, õpetaja/huvijuht/sotsiaalpedagoog/psühholoog vm).

Kus?
 Koolitus toimub Tervise Arengu Instituudis, Hiiu 42.
Mis kell? 25.10 koolituspäev kestab kella 10.00-17.15; kogunemine ja registreerimine algab kell 09.30.
26.10 koolituspäev kestab kella 09.00-16.15; kogunemine ja registreerimine algab kell 08.30.
Tasu? Koolitus on osalejatele tasuta! Transport ja majutus omafinantseerimisel.

Koolitajad: 
Urmo Reitav ja Pille Murrik
Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
NB! Palun registreerimisel märkida isiklik e-posti aadress!
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada liisa.maistrov@tai.ee.

esmaspäev, 1. oktoober 2018

Täiendkoolitus "Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine"

Pildiotsingu terved ja turvalised suhted tulemusLp. õpetaja, kooli tugispetsialist, klassijuhataja!
Olete oodatud osalema ühepäevasel täienduskoolitusel, kus tutvustatakse õppematerjali „Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine“. Koolitus on suunatud III kooliastmes ja gümnaasiumis tunde andvatele õpetajatele, klassijuhatajatele, juhtkonnale ja kooli tugipersonalile. Õppematerjal sisaldab tunnimaterjale koos töölehtede, juhtumite, videolinkide jm teemade käsitlemiseks vajalike lisamaterjalidega.
Koolituste toimumise aeg ja koht:
23.11.2018 Tartu: Domus Dorpatensise seminariruum, Ülikooli 7 http://www.dorpatensis.ee
26.11.2018 Viljandi, koht täpsustamisel
29.11.2018 Tallinn, TÜ esindus, Teatri väljak 3 (3. korrus) http://www.ut.ee/et/tallinna-esindus
06.12.2018 Tallinn, TÜ esindus, Teatri väljak 3 (3. korrus) http://www.ut.ee/et/tallinna-esindus
Päevakava
10.00-10.15 Sissejuhatus
10.15-10.45 Noorte suhtevägivald – miks on vajalik seda teemat käsitleda? Uue õppematerjali tutvutus
10.45-11.30 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: sooga seotud hoiakud
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: kohtinguvägivallale viitavad märgid
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: lahenduste otsimine
15.30-15.45 Kohvi- ja sirutuspaus
15.45-17.15 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: seksuaalvägivald, ennetus ja abi

Lektorid: Kai Part, PhD, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum ja MTÜ Seksuaaltervise Labor. Merike Kull, PhD, Tartu Ülikooli tervisekasvatuse lektor, Inimeseõpetuse Ühing.

Koolitust rahastab Siseministeerium. Koolitus on osalejatele tasuta.

MTÜ Seksuaaltervise Labor

laupäev, 14. juuli 2018

Tasuta koolitusele "Täienduskoolitus lasteasutuste kokkadele"

Sügis toob Tallinna Teeninduskoolis kaasa tasuta koolituse lasteasutuste kokkadele nii vene kui ka eesti keeles. 
Link eestikeelsele koolitusele: http://bit.ly/lastekokk
Link venekeelsele koolitusele: http://bit.ly/поваровдетских

Info on olemas ka Facebooki lehel: www.fb.com/tekokoolitus