neljapäev, 9. veebruar 2017

Koolitus "Kuidas kaasata õpilasi?"

Tervise Arengu Insituut kutsub osalema koolitusel „Kuidas kaasata õpilasi?“ 10.-11. aprillil Tallinnas. 
Ühest koolist on oodatud osalema 3-4 inimest (õpilased, koolijuhtkonna esindaja, õpetaja/huvijuht/sotsiaalpedagoog/psühholoog vm).
Koolitus toimub Tervise Arengu Instituudis, Hiiu 42 ning I päev kestab kella 10.00-17.30; kogunemine ja registreerimine on kell 09.30. II päev kestab 09.15-16.15; kogunemine ja registreerimine on kell 09.00.

Koolitajad: 
Urmo Reitav ja Pille Murrik
Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport ja majutus omafinantseerimisel.

Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada liisa.maistrov@tai.ee.neljapäev, 2. veebruar 2017

Koolitus "Läbipõlemise ennetamine ja vaimse tervise edendamine pedagoogidele"

Ka sellel aastal pakub TAI koolitust“ Läbipõlemise ennetamine ja vaimse tervise edendamine pedagoogidele“. Selle koolituse puhul tasub lektori eest TAI, aga ruumid ja toitlustus jääb paikkonna korraldada.

Eesmärgid:
 Teadmiste andmine stressi põhjustest ja ennetamise võimalustest
 Oskuste arendamine toetava psühhokliima kujundamisest töökeskkonnas
 Praktiliste nõuannete andmine pingetega toimetulekuks (abi saamise võimalused, suhete korraldamine kolleegide, õpilaste ja lapsevanematega)

Koolituse tulemusena osalejad: 
 Omavad ülevaadet stressi põhjustest ja ennetamise võimalustest koolikeskkonnas ning pedagoogilise töö eripärast lähtuvalt
 Teavad toetava psühhokliima kujundamise võtteid koolis ja pedagoogilises töös
 Oskavad kavandada meetmed tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise ennetamiseks

Sihtrühm:
Lasteaia- ja üldhariduskoolide õpetajad, haridusasutustes töötavad sotsiaalpedagoogid, logopeedid, sotsiaaltöötajad jm spetsialistid.

Osalejate arv ühel koolitusel:
~30.

Põhiteemad:
 Tööstress ja läbipõlemine
 Vaimne ülepinge tagajärjed, Vaimse pinge ilmingud pedagoogide töös ja nende mõju koolikeskkonnale
 Ülevaade koolis sagedamini esinevatest ohuteguritest vaimsele tervisele
 Läbipõlemise ennetamise alased tehnikad ja nende rakendamine koolitöös
 Eneseregulatsiooni võtete tundmaõppimine ja valimine

Koolitusmeetodid:
Loeng, osalejate aktiivne kaasamine: küsimustikud, rühmatööd, arutelud, harjutused, ülesanded.

Jagatavad materjalid:
Koolituse elektrooniline loengumaterjal, metoodiline abimaterjal.

Koolituse pikkus:
8 akadeemilist tundi.

Tervise Arengu Instituut korraldab sihtgrupile info levitamise ja ning osalejate registreerimise, koolitusruumid ning esitlustehnika.

Tervisedenduse baaskoolitus "Kuidas saada ja jääda tervist edendavaks kooliks?"Koolituse sihtgrupp: Kooli personal, praegused ja tulevased koolitervisenõukogu liikmed

Koolituse eesmärk:

v Pakkuda toetust tervist edendavaks kooliks saamisel ja/või tervist edendava kooli arendamisel
v Anda terviklik ülevaade, kuidas hinnata kooli tervisealast hetkeolukorda, prioriteete seada ja tegevusi planeerida ning kuidas tervise ja heaolu valdkonda kooli arengukavasse integreerida.

Käsitletavad teemad:

  • Koolitusel räägitakse ja arutakse teemadel: Mida tähendab tervisedendus koolis? Miks see oluline on? Milline võiks olla üks hea tervist edendav kool?
  • Vaadatakse, milline on tervisenõukogu töö olemus, kuidas moodustada hästi toimivat tervisenõukogu ning keda sinna kaasata,
  • Antakse ülevaade tervisealase sisehindamise vajalikkusest ning erinevatest võimalustest, tutvutakse olemasolevate hindamisvahenditega.
  • Erinevate praktiliste ülennete kaudu õpitakse hindamise tulemustest lähtuvalt prioriteete ning eesmärke seadma ja tegevusplaani koostama.
  • Räägitakse, kuidas kõige paremini muuta tervisetegevuskava oma igapäevaelu osaks ning hinnata oma töö tulemuslikkust.

Koolituse tulemusena osalejad:

v  Teavad, mida tähendab tervisedendus koolis ja mõistavad selle olulisust.
v  Teavad, et  tervise edendamine koolis aitab täita hariduslikke, sotsiaalseid ja personaliga seotud eesmärke ning panustada koolipere tervisesse ja heaolusse.
v  Teadvustavad, miks on kooli tervisenõukogu vajalik ja on valmis seda     moodustama.
v  Mõistavad tervisealase hindamise vajalikkust, oskavad sellest tulenevalt prioriteete ja eesmärke seada ning tegevusplaani koostada.

Koolitusmeetodid: loeng, diskussioon, rühmatöö

Jagatavad materjalid: metoodilised abimaterjalid

Koolituse maht, toimumise ajad ja kohad:
2 koolituspäeva (kokku 16 tundi), grupi suurus kuni 20 inimest.

Koolituse ajakava:

1.päev

9.30 - 10.00    Kogunemine
10.00 - 11.30  Sissejuhatus. Ettevalmistus alustamiseks.
11.30 - 11.45  Kohvipaus
11.45 – 13.15  Hetkeolukorra hindamine.
13.15  - 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45  Tegevuste planeerimine.
15.45 – 16.00  Kohvipaus
16.00 -17.00   Tegevuste planeerimine.

2. päev

9.30 - 10.00    Kogunemine
10.00 - 11.30  Sammud tegevuskava tegevuste elluviimiseks.
11.30 - 11.45  Kohvipaus
11.45 – 13.15  Sammud tegevuskava tegevuste elluviimiseks.
13.15 - 14.15  Lõuna
14.15 – 15.45 Tegevuskava ja tegevuste jälgimine ning hindamine.
15.45 – 16.00  Kohvipaus
16.00 - 17.00  Kokkuvõtete tegemine

Koolituspäevad ei ole järjest, esimese koolituspäeva lõpus lepitakse kokku sobiv aeg järgmiseks koolituspäevaks.

Lektor:

Ülle Närska, Tartumaa koolide tervisedenduse koordinaator, Puhja Gümnaasiumi inimese-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Koolituse maksumus:
Koolitus, jaotatud materjalid ja lõuna ning kohvipausid on osalejatele tasuta. Transport ning ööbimine omafinantseerimisel.


pühapäev, 1. jaanuar 2017

neljapäev, 15. detsember 2016

Osale koolikokkade retseptikogumiku kokkupanemises

"Eesti parim koolikokk" saatest inspireerituna oleme koostamas koolikokkadele mõeldud retseptide kogumikku.
Meile tulnud tagasiside näitab, et koolikokkadele on vaja üht korralikku retseptide kogumikku. Haarame siis kohe härjal sarvist ja kogume saja prae, supi, salati ja magustoidu retsepti kokku ning koostame sellest koolikokkadele abimehe.

Koostöös Tervise Arengu Instituudiga saab retsepja valmistamisjuhend just kooliköögireeglitele vastavasse vormi. Fotod toitudest teeb Renee Altrov.

Tegu ei ole tavapärase raamatuga, vaid lahendusega, mis tagab retsepti mugava kasutuse kogu toidu valmistamise protsessi jooksul. Näiteks saate võtta retsepti ja riputada või asetada selle just endale sobivasse kohta või  lisada hilisemaks ajaks oma märkmeid retseptile.
Raamat sisaldab lisaks ka nippe serveerimiseks ja muud koolikoka jaoks olulist infot.
Teil on võimalik aidata sellele projektile kaasa, saates meile oma retsepti/retsepte, mis on kooliköögis kasutuses ja lastele meeldivad. Kui retsept ei pärine teilt, siis lisage kindlasti juurde viide allikale (raamat, koduleht).

Retsepte ootame kuni 20.12.2016 aadressil koolikokk@err.e
e.
Retseptis peab sisalduma
      1) Toidu nimetus
2)    Kasutatavate toorainete netokogused grammides (soovi korral ka brutokogused). Kui toorainet kasutatakse korduvalt (nt või praadimisel ja  või vormi peal), siis andke kogused eraldi
3)    Kasutatud toorainete täpsustused (nt veisiehakkliha, 2,5% piim, 20% hapukoor, seemneleib jne)
4)    Toidu väljatulek grammides
5)    Toidu valmistamise õpetus, nipid serveerimiseks
6)    Kui ei ole teie enda retsept, siis viide allikale
7)    Teie nimi ja kontaktandmed (kool, meiliaadress või telefon)
Praadide ja suppide puhul oleks tore saada ka maitsvaid kalatoite ning rohke köögiviljasisaldusega toite. Magustoidud võiksid pigem olla vähem traditsioonilised ning mida vähem suhkrut, seda parem. Tervise Arengu Instituudil on õigus retsepte kohendada.
Kõik retsepti saatjad saavad hiljem soetada kogumiku vaid teile kehtiva sõbrahinnaga. Lisaks loosime retsepte saatnud kokkade vahel välja erinevaid auhindu.

Peagi avame
 www.koolikokk.ee lehel keskkonna, mille kaudu saate kogumiku juba tellida ja näete jooksvalt ka projekti seisu.

Loodame, et materjal saab kaante vahele 2017. aasta detsembriks.
Maitsekaid elamusi Teile! 
Teie retseptide ootel
Ly Tilk

saatesarja „Eesti parim koolikokk“ produtsent
5309 0084