kolmapäev, 2. jaanuar 2019

Koolitus "Kuidas rääkida lastega tervise teemadel mängu kasutades?"

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ja Tervise Arengu Instituudil on hea meel kutsuda õpetajaid ja noorsootöötajaid osalema õpilaste mängu “Väärtuste avastajad” ja selle tervise teemalise lisa koolitustele, mis toimuvad kolmes linnas: 15.-16. jaanuaril Tartus22.-23. jaanuaril Raplas ja 6.-7. veebruaril Pärnus.
Koolituste tulemusel osaleja:
  • õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja 2017. aastal juurde loodud tervise teemalist õpetajaraamatut
  • teab, kuidas suunata õpilastele mõeldud väärtusarutelusid klassiruumis või noortekeskuses;
  • saab ülevaate laste ja noorte tervise olukorrast ja trendidest Eestis;
  • oskab seostada lapse tervist ja tervisemõjureid õppimise ja õpikeskkonnaga;
  • teadvustab ja tõstab esile tervisega seotud teemasid igapäevatöös koolis või noortekeskuses.
Registreeru Tartu koolitusele (kuni 10. jaanuarini)
Registreeru Rapla koolitusele (kuni 16. jaanuarini)
Registreeru Pärnu koolitusele (kuni 31. jaanuarnini)
Koolitus on kõigile osalejatele tasuta. Koolitusel osalejad saavad koolituse lõppedes mängukomplektid endaga kaasa, kui nende asutuses veel "Väärtuste avastajaid" ei ole.

Kohtumiseni koolitusel!
Mari-Liis Nummert
Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht
mari-liis.nummert@ut.ee
+372 5192 2019

Mis on õpilastele suunatud mäng "Väärtuste avastajad"?

Õpilastele suunatud mäng „Väärtuste avastajad” on metoodiline vahend õpilastega väärtusarutelude läbiviimiseks.
Lõbusas formaadis tõsise sisuga mäng toetab õpilaste 
eneserefleksiooni jaarutlusoskuse kujunemist ning kasvatab nende empaatiavõimet, samuti arendab mäng funktsionaalset lugemisoskust.

Mida sisaldab tervise teemaline lisakäsiraamat?

Õpilaste mäng “Väärtuste avastajad” sai 2017. aastal lisakäsiraamatu, mis aitab õpetajatel ja õpilastel mõtestada, kuidas lahendada elus ette tulevaid võimalikke tervisega seotud dilemmasid. Uued juhtumid panevad lapsi arutlema niifüüsilise tervise kui ka meelemürkideüle.

Kommentaare ei ole: