esmaspäev, 26. veebruar 2018

Baaskoolitus "Kuidas saada ja jääda tervist edendavaks kooliks?"

 Koolituse sihtgrupp: Kooli personal, praegused ja tulevased koolitervisenõukogu liikmed

Õppekavarühm: aineõpetaja koolitus

Koolituse eesmärk:
• Pakkuda toetust tervist edendavaks kooliks saamisel ja/või tervist edendava kooli arendamisel
• Anda terviklik ülevaade, kuidas hinnata kooli tervisealast hetkeolukorda, prioriteete seada ja tegevusi planeerida ning kuidas tervise ja heaolu valdkonda kooli arengukavasse integreerida.

Käsitletavad teemad:
• Koolitusel räägitakse ja arutakse teemadel: Mida tähendab tervisedendus koolis? Miks see oluline on? Milline võiks olla üks hea tervist edendav kool?
• Vaadatakse, milline on tervisenõukogu töö olemus, kuidas moodustada hästi toimivat tervisenõukogu ning keda sinna kaasata,
• Antakse ülevaade tervisealase sisehindamise vajalikkusest ning erinevatest võimalustest, tutvutakse olemasolevate hindamisvahenditega.
 • Erinevate praktiliste ülennete kaudu õpitakse hindamise tulemustest lähtuvalt prioriteete ning eesmärke seadma ja tegevusplaani koostama.
• Räägitakse, kuidas kõige paremini muuta tervisetegevuskava oma igapäevaelu osaks ning hinnata oma töö tulemuslikkust. Koolituse tulemusena osalejad:
• Teavad, mida tähendab tervisedendus koolis ja mõistavad selle olulisust.
• Teavad, et tervise edendamine koolis aitab täita hariduslikke, sotsiaalseid ja personaliga seotud eesmärke ning panustada koolipere tervisesse ja heaolusse.
 • Teadvustavad, miks on kooli tervisenõukogu vajalik ja on valmis seda moodustama.
• Mõistavad tervisealase hindamise vajalikkust, oskavad sellest tulenevalt prioriteete ja eesmärke seada ning tegevusplaani koostada.

Koolitusmeetodid: loeng, diskussioon, rühmatöö Jagatavad materjalid: metoodilised abimaterjalid

Koolituse maht, toimumise ajad:
 2 koolituspäeva, 16 akadeemilist tundi I grupp 28.02 (I päev), 05.04 (II päev) II grupp 01.03 (I päev), 23.04 (II päev) grupi suurus kuni 20 inimest.

Koolituse ajakava: 1.päev 9.30 - 10.00 Kogunemine 10.00 - 11.30 Sissejuhatus. Ettevalmistus alustamiseks. 11.30 - 11.45 Kohvipaus 11.45 – 13.15 Hetkeolukorra hindamine. 13.15 - 14.15 Lõuna 14.15 – 15.45 Tegevuste planeerimine. 15.45 – 16.00 Kohvipaus 16.00 -17.00 Tegevuste planeerimine. 2. päev 9.30 - 10.00 Kogunemine 10.00 - 11.30 Sammud tegevuskava tegevuste elluviimiseks. 11.30 - 11.45 Kohvipaus 11.45 – 13.15 Sammud tegevuskava tegevuste elluviimiseks. 13.15 - 14.15 Lõuna 14.15 – 15.45 Tegevuskava ja tegevuste jälgimine ning hindamine. 15.45 – 16.00 Kohvipaus 16.00 - 17.00 Kokkuvõtete tegemine
Koolituspäevad ei ole järjest, esimese koolituspäeva lõpus lepitakse kokku sobiv aeg järgmiseks koolituspäevaks.
Lektor: Ülle Närska, Tartumaa koolide tervisedenduse koordinaator, Puhja Gümnaasiumi inimese-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Koolituse maksumus: Koolitus, jaotatud materjalid ja lõuna ning kohvipausid on osalejatele tasuta. Transport ning ööbimine omafinantseerimisel.
Õppekekeskkond: Koolitused toimuvad õppetööks sobivates ning tingimustele vastavates seminariruumides.

Registreerimine siin ( II grupp  01.03 (I päev),  23.04 (II päev)  ).

Kommentaare ei ole: