neljapäev, 2. veebruar 2017

Tervisedenduse baaskoolitus "Kuidas saada ja jääda tervist edendavaks kooliks?"Koolituse sihtgrupp: Kooli personal, praegused ja tulevased koolitervisenõukogu liikmed

Koolituse eesmärk:

v Pakkuda toetust tervist edendavaks kooliks saamisel ja/või tervist edendava kooli arendamisel
v Anda terviklik ülevaade, kuidas hinnata kooli tervisealast hetkeolukorda, prioriteete seada ja tegevusi planeerida ning kuidas tervise ja heaolu valdkonda kooli arengukavasse integreerida.

Käsitletavad teemad:

  • Koolitusel räägitakse ja arutakse teemadel: Mida tähendab tervisedendus koolis? Miks see oluline on? Milline võiks olla üks hea tervist edendav kool?
  • Vaadatakse, milline on tervisenõukogu töö olemus, kuidas moodustada hästi toimivat tervisenõukogu ning keda sinna kaasata,
  • Antakse ülevaade tervisealase sisehindamise vajalikkusest ning erinevatest võimalustest, tutvutakse olemasolevate hindamisvahenditega.
  • Erinevate praktiliste ülennete kaudu õpitakse hindamise tulemustest lähtuvalt prioriteete ning eesmärke seadma ja tegevusplaani koostama.
  • Räägitakse, kuidas kõige paremini muuta tervisetegevuskava oma igapäevaelu osaks ning hinnata oma töö tulemuslikkust.

Koolituse tulemusena osalejad:

v  Teavad, mida tähendab tervisedendus koolis ja mõistavad selle olulisust.
v  Teavad, et  tervise edendamine koolis aitab täita hariduslikke, sotsiaalseid ja personaliga seotud eesmärke ning panustada koolipere tervisesse ja heaolusse.
v  Teadvustavad, miks on kooli tervisenõukogu vajalik ja on valmis seda     moodustama.
v  Mõistavad tervisealase hindamise vajalikkust, oskavad sellest tulenevalt prioriteete ja eesmärke seada ning tegevusplaani koostada.

Koolitusmeetodid: loeng, diskussioon, rühmatöö

Jagatavad materjalid: metoodilised abimaterjalid

Koolituse maht, toimumise ajad ja kohad:
2 koolituspäeva (kokku 16 tundi), grupi suurus kuni 20 inimest.

Koolituse ajakava:

1.päev

9.30 - 10.00    Kogunemine
10.00 - 11.30  Sissejuhatus. Ettevalmistus alustamiseks.
11.30 - 11.45  Kohvipaus
11.45 – 13.15  Hetkeolukorra hindamine.
13.15  - 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45  Tegevuste planeerimine.
15.45 – 16.00  Kohvipaus
16.00 -17.00   Tegevuste planeerimine.

2. päev

9.30 - 10.00    Kogunemine
10.00 - 11.30  Sammud tegevuskava tegevuste elluviimiseks.
11.30 - 11.45  Kohvipaus
11.45 – 13.15  Sammud tegevuskava tegevuste elluviimiseks.
13.15 - 14.15  Lõuna
14.15 – 15.45 Tegevuskava ja tegevuste jälgimine ning hindamine.
15.45 – 16.00  Kohvipaus
16.00 - 17.00  Kokkuvõtete tegemine

Koolituspäevad ei ole järjest, esimese koolituspäeva lõpus lepitakse kokku sobiv aeg järgmiseks koolituspäevaks.

Lektor:

Ülle Närska, Tartumaa koolide tervisedenduse koordinaator, Puhja Gümnaasiumi inimese-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Koolituse maksumus:
Koolitus, jaotatud materjalid ja lõuna ning kohvipausid on osalejatele tasuta. Transport ning ööbimine omafinantseerimisel.


Kommentaare ei ole: