teisipäev, 9. veebruar 2016

Tervisedenduse baaskoolitus "Kuidas saada ja jääda tervist edendavaks kooliks?"

Head tervist edendavad koolid Tallinnas!
Tervise Arengu Instituut pakub koolidele sel aastal veel 3 tasuta koolitust. Kui on soovijaid, siis palun andke oma soovist teada anda tiinakunst@gmail.com


Koolituse sihtgrupp: Kooli personal, praegused ja tulevased koolitervisenõukogu liikmed


Koolituse eesmärk:


   • Pakkuda toetust tervist edendavaks kooliks saamisel ja/või tervist edendava kooli arendamisel
   • Anda terviklik ülevaade, kuidas hinnata kooli tervisealast hetkeolukorda, prioriteete seada ja tegevusi planeerida ning kuidas tervise ja heaolu valdkonda kooli arengukavasse integreerida.


Käsitletavad teemad:


 • Koolitusel räägitakse ja arutakse teemadel: Mida tähendab tervisedendus koolis? Miks see oluline on? Milline võiks olla üks hea tervist edendav kool?
 • Vaadatakse, milline on tervisenõukogu töö olemus, kuidas moodustada hästi toimivat tervisenõukogu ning keda sinna kaasata,
 • Antakse ülevaade tervisealase sisehindamise vajalikkusest ning erinevatest võimalustest, tutvutakse olemasolevate hindamisvahenditega.
 • Erinevate praktiliste ülennete kaudu õpitakse hindamise tulemustest lähtuvalt prioriteete ning eesmärke seadma ja tegevusplaani koostama.
 • Räägitakse, kuidas kõige paremini muuta tervisetegevuskava oma igapäevaelu osaks ning hinnata oma töö tulemuslikkust.

Koolituse tulemusena osalejad:


 • Teavad, mida tähendab tervisedendus koolis ja mõistavad selle olulisust.
 • Teavad, et  tervise edendamine koolis aitab täita hariduslikke, sotsiaalseid ja personaliga seotud eesmärke ning panustada koolipere tervisesse ja heaolusse.
 • Teadvustavad, miks on kooli tervisenõukogu vajalik ja on valmis seda     moodustama.
 • Mõistavad tervisealase hindamise vajalikkust, oskavad sellest tulenevalt prioriteete ja eesmärke seada ning tegevusplaani koostada.


Koolitusmeetodid: loeng, diskussioon, rühmatöö


Jagatavad materjalid: metoodilised abimaterjalid


Koolituse maht, toimumise ajad ja kohad:
2 koolituspäeva (kokku 16 tundi), grupi suurus kuni 20 inimest.


Koolituse ajakava:


1.päev


9.30 - 10.00 Kogunemine
10.00 - 11.30 Sissejuhatus. Ettevalmistus alustamiseks.
11.30 - 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Hetkeolukorra hindamine.
13.15  - 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Tegevuste planeerimine.
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 -17.00 Tegevuste planeerimine.


2. päev


9.30 - 10.00 Kogunemine
10.00 - 11.30 Sammud tegevuskava tegevuste elluviimiseks.
11.30 - 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Sammud tegevuskava tegevuste elluviimiseks.
13.15 - 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Tegevuskava ja tegevuste jälgimine ning hindamine.
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 - 17.00 Kokkuvõtete tegemine


Koolituspäevad ei ole järjest, esimese koolituspäeva lõpus lepitakse kokku sobiv aeg järgmiseks koolituspäevaks.


Lektor:


Ülle Närska, Tartumaa koolide tervisedenduse koordinaator, Puhja Gümnaasiumi inimese-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja


Koolituse maksumus:

Koolitus, jaotatud materjalid ja lõuna ning kohvipausid on osalejatele tasuta. Transport ning ööbimine omafinantseerimisel.

Kommentaare ei ole: