kolmapäev, 9. september 2015

Suitsuprii Klass

Suitsuprii Klass ennetusprogramm 2015 – 2016

Tervise Arengu Instituut viib neljateistkümnendat õppeaastat järjest läbi Suitsuprii Klassi ennetusprogrammi, mis toimub 12.10.2015-12.03.2016.

Suitsuprii Klassi on tubakavastane ennetusprogramm 4.–9. klasside õpilastele. Programmi peamisteks eesmärkideks on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarvitamise alustamist laste ja noorte seas, motiveerida tubakat tarvitavaid õpilasi sellest loobuma ning toetada tubakast vaba olemist kui eluviisi.

Kõik vajalikud dokumendid programmis osalemiseks on lisatud meilile ja on kättesaadavad ka Terviseinfo veebilehelt www.terviseinfo.ee konkursside alt.

2014. aasta kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel on keskmine vanus, millal Eesti õpilased proovivad esimest korda elus sigaretti, 12 eluaastat. Huuletubakat on tarvitanud 13% 11-15aastastest kooliõpilastest. E-sigaretti on suitsetanud 33% 11-15aastastest õpilastest.
Ennetusprogrammiga soovime toetada õpilasi ja näidata, et tubakavabadus on igati normaalne eluviis ning et tegelikult enamik nendevanuseid ei tarvita samuti tubakatooteid.

Kõikide suitsupriina lõpetanud klasside vahel loosime 2016.aasta kevadel välja 18 x 270 eurost auhinda ja lisaauhinnad.
 Sel õppeaastal on uuendusena kaks vaheülesannet, milles õpilased saavad osaleda ning võita auhindu.

Suitsuprii Klassi plakatid saadame maakondadesse koolidele edastamiseks oktoobrikuu jooksul.

Kommentaare ei ole: