reede, 1. veebruar 2013


Tallinna Haridusameti poolt antav tunnustus

Sõbralik koolisöökla 2013


Ülevaatus-konkursi eesmärk:

 1. Motiveerida toitlustajaid tegema koostööd kooli juhtkonna ja tervisenõukoguga tagamaks tervislik, mitmekülgne tasakaalustatud ja kvaliteetne koolitoit kõigis Tallinna munitsipaalkoolides;
 2. Ärgitada toitlustajaid, koolijuhte, õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid enam toetama ja propageerima tervislikke valikuid parandamaks koolilaste tervist ja heaolu;
 3. Suurendada õpilaste teadlikkust tervislikust toitumisest ja söögikultuurist ning motiveerima neid vajadusel oma toitumisharjumusi korrigeerima;
 4. Tunnustada parimaid toitlustajaid ja tõsta läbi koolituste kokkade professionaalsust.

Sihtgrupp:
Ülevaatus-konkursil osalevad kõik Tallinna munitsipaalüldhariduskoolid.

Korraldus:
 1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool analüüsib tudengite praktika raames kõikide Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide veebilehel olevate koolilõunate veebruarikuu menüüsid.
 2. Kümme parimat kooli kirjeldavad 25.aprilliks kirjalikult vabas vormis kooli tervisenõukogu ja toitlustaja toetavat rolli ja tegevusi õpilaste tervislike toitumisvalikute ja käitumisviiside kujunemisel.
 3. Mais külastatakse viit komisjoni poolt välja valitud koolisööklat ja selgitatakse välja võitjad (I-III koht).
 4. Konkursi võitnud kooli kokkadel on juunis võimalus täiendada oma teadmisi ja oskusi  järgmiselt:
4.1   Restoranis Swissôtel Tallinn Taigo Lepiku juhendamisel (I koht);
4.2    Park Inn by Radisson Central Tallinnas Andres Mermani juhendamisel (II koht);
4.3    Radisson Blu Hotel Tallinnas Irena Dmitrieva juhendamisel (III koht).

Hindamiskriteeriumid:
 1. Ülevaatus-konkurss viiakse läbi kõikides Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides ja hinnatakse:
1.2    menüüde kättesaadavust kooli veebilehel ja vastavust 15. jaanuari 2008 sotsiaalministri määrusele nr 8“Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“.
 1. Konkursil osaleb ülevaatuse tulemuste põhjal kümme paremat kooli, kelle tervisenõukogu esitab kirjalikult kirjelduse:
2.1   kooli tervisenõukogu tegevustest õpilaste tervislike toitumisvalikute ja käitumisviiside kujundamisel;
2.2   toitlustaja koostööst kooli juhtkonna ja tervisenõukoguga;
2.3   õpilaste koolilõunaga rahuloluküsitluse läbiviimise analüüsi kohta.
 1. Viit tulemuste alusel paremat kooli külastab THA juhataja poolt kinnitatud komisjon ja hindab:
3.1 toidu välimust, maitset, söökla üldist korda ja interjööri;
3.2 hügieeni, käte pesemist, käitumiskultuuri sööklas.
4. Komisjon järjestab koolid ja selgitab välja I, II ja III koha.

Tunnustamine:
Tunnustusplaat „Sõbralik koolisöökla 2013“ antakse üle kolmele parimale Tallinna koolile/ toitlustajale juunis pidulikul kooliaasta lõpetamisel ja võitnud koolid koos toitlustaja nimega avalikustatakse Tallinna Haridusameti veebilehel.

Kommentaare ei ole: