reede, 1. veebruar 2013


Tallinna Haridusameti poolt antav tunnustus

Turvaline Kool 2013

Konkursi eesmärk:

1. Tunnustada Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide tööd turvalise ja tervist toetava õppekeskkonna loomisel;
2 Tagada munitsipaalüldhariduskoolides personali ja õpilaste vaimne ja füüsiline turvalisus, kujundades mõistmist, et ohtude ennetamine on tulemuslikum kui tagajärgedega tegelemine.

Sihtgrupp:

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolid.

Kandideerimine:

  1. Kandideerimise aluseks on asutuse juhi kinnitatud vabas vormis kirjalik sooviavaldus.
  2. Viimase õppeaasta turvalise koolikeskkonna tagamiseks läbiviidud tegevuste kirjeldused ja analüüs kuni 5 lehekülge. Lisada võib illustreerivat materjali.
  3. Taotlused esitatakse 2.maiks 2013.a. Tallinna Haridusametisse e-posti aadressile urmas.sadam@tallinnlv.ee või postiaadressil Estonia pst 5A, 10143 Tallinn, märksõnaga „Turvaline kool“.
4.      Otsuse tunnustuse omistamiseks teeb Tallinna Haridusameti juhataja kinnitatud komisjon.

Hindamisel hinnatakse:
1. õppekeskkonna vaimset ja sotsiaalset turvalisust;
2. riskianalüüsi tegevuskava ja kriisiolukorras tegutsemise analüüsi;
3. liiklusalast kasvatustööd ja selle tulemusi;
4. vägivalla-ja uimastiennetustööd ning selle tulemuslikkust;
5. sportimise ja aktiivtegevuste soodustamist koolis;
6. koolikohustust mittetäitvate õpilaste juhtumipõhise tugisüsteemi tulemuslikku rakendumist;
7. territooriumi turvalisust.Tunnustamine:

Tunnustus kolmele kõige turvalisemale Tallinna munitsipaalüldhariduskoolile antakse üle juunis toimuval pidulikul kooliaasta lõpetamisel, võitnud koolid avalikustatakse Tallinna Haridusameti veebilehel.

Kommentaare ei ole: