kolmapäev, 25. aprill 2012

Tervisedenduse baaskoolitus - tasuta!TAI pakub välja II poolaastasse (aasta lõpus) kokku 2 „Tervisedenduse baaskoolitust koolidele“ neile, kes sooviksid, et need toimuksid maakonnas. Kui on soovijaid, siis olge head ja kommenteerige postituse alla "kommentaari" oma soovist. Koolitus toimub sel juhul, kui kokku saab 25 inimest.
Koolituse sihtgrupp: Kooli personal, praegused ja tulevased koolitervisenõukogu liikmed, kes pole varem läbinud koolide tervisenõukogude koolitust

Koolituse eesmärk:

 Anda teadmisi tervise olemusest ja tervisedenduse üldistest põhimõtetest
 Tutvustada laste tervise ja tervisekäitumise olukorda ning suundumusi.
 Tutvustada kaasaegse tervisekasvatuse teoreetilisi ja metoodilisi aluseid ning rakenduslikke aspekte.
 Anda terviklik ülevaade tervist edendavate koolide eesmärkidest ja tegevuste põhialustest;
• selgitada kooli tervisenõukogu töö olemust, tervisetemaatika integreerimist kooli arengukavasse
• tutvustada tervist edendavate koolide kogemusi
• anda teadmisi, kuidas kaasata kooliõpilasi ja arendada paikkondlikku koostööd
 Anda algteadmised strateegilisest planeerimisest, juhtimisest ja hindamisest

Koolituse tulemusena osalejad:

 Oskavad selgitada tervise, tervisekasvatuse-, -edenduse jt valdkonnaga seotud mõistete olemust;
 Teavad hariduse ja tervise vahelisi seoseid;
 Mõistavad tervist edendavate koolide ideoloogiat ning selle rakendamise printsiipe;
 On teadlikud kooli arengukava rakendamise võimalustest laste tervise edendamisel;
• on teadlikud tervist edendava koolide tegevusvaldkondadest
• oskavad leida võimalusi paikkondlikuks koostööks
• kaasavad kooliõpilasi tervist edendavatesse tegevustesse
• teadvustavad tervisenõukogu vajalikkust, teavad , kuidas toimib kooli tervisenõukogu
 Oskavad planeerida sekkumistegevusi, valida sobivaid meetodeid ning kaasata tegevustesse olulisi sihtgruppe;
 Mõistavad tegevuste tulemuslikkuse hindamise vajalikkust ja omandavad teadmisi erinevatest hindamise läbiviimise võimalustest

Põhiteemad:
 Kooli tervisenõukogu- miks ja kuidas?
 Õpilaste ja kogukonna kaasamine tervist edendavasse tegevusse
 Tervise olemus ja mõjurid
 Tervisekasvatus ja riskikäitumine
 Tervist edendavate koolide mudel ja selle rakendamine
 Tegevuste planeerimine ja tervisekasvatuse elluviimine
 Tervisemeeskonna ja -tegevuste juhtimine
 Tegevuste tulemuslikkuse hindamine
Koolitusmeetodid: loeng, diskussioon, iseseisev töö, rühmatöö

Jagatavad materjalid: Koolituse loengumaterjal, metoodiline abimaterjal

Koolituse maht, toimumise ajad ja kohad: 2 koolituspäeva (kokku 16 tundi). Grupi suurus 25 inimest.


Koolituse ajakava

1.päev
09.45 – 10.00 Kogunemine
10.00 – 11.30 Tervise olemus ja mõjurid. Tervist edendava kooli ideoloogia, põhimõtted ja tulemuslikkus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Tervisekasvatus ja riskikäitumine. Õpilaste kaasamine ja paikkondliku võrgustiku kujunemine
13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Kooli tervisenõukogu-miks ja kuidas?
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.30 Hea praktika näiteid

2. päev
09.45 –10.00 Kogunemine
10.00 – 11.30 Tervisenõukogu meeskonnatöö võimestamine
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Tegevuskava koostamine. Sekkumiste planeerimine ja elluviimine
13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Tervisenõukogude tegevuste hindamine: hindamise vajalikkus ja
võimalused (hindamise tasandid: protsessi ja mõju hindamine,
tulemuslikkuse indikaatorid)
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 –17.30 Hea praktika näited. Kokkuvõte

Lektorid:

Ülle Närska, Puhja Gümnaasiumi inimese-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, noortemagister, vabastava rühmanaerukoolituse terapeut
Silva Kärner, Järva- Jaani Gümnaasiumi direktori asetäitja õppe-kasvatusalal, pedagoogika magister, ÕKVA sisehindamise nõustamise nõunik

Koolituse maksumus:
Koolitus, jaotatud materjalid ja lõuna ning kohvipausid on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Koolitus toimub Eesti Haigekassa poolt rahastatud projekti „Tervise edendamine
lasteaias ja koolis“ raames.

Lugupidamisega,
Siivi Hansen
Vanemspetsialist
Tervise Arengu Instituut

Kommentaare ei ole: