esmaspäev, 30. aprill 2012

24. mai - väärkohtlemisalane konverents Rahvusraamatukogus

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldab 24. mail 2012 Rahvusraamatukogu suures saalis väärkohtlemise alase konverentsi.
Sihtgrupp: sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, perearstid ja pereõed, koolide tervishoiutöötajad, õpetajad, psühholoogid, hooldustöötajad, üliõpilased.

10.00-10.10 Sissejuhatus päeva temaatikasse
10.10.-10.50 Kui väärtused teevad haiget... – Aune Past,
Past ja Partnerid Suhtekorralduse OÜ
10.50-11.25 Vägivald ja tervis – Made Laanpere, Tartu Ülikool
Virgutuspaus
11.30-12.00 Laste väärkohtlemine haigla sotsiaaltöötaja pilgu läbi – Marika Vatman, SA Tallinna Lastehaigla
12.00-12.30 Usaldusliku suhte loomine vägivalda kogenud lapsega – Anni Vaher, Tallinna Perekeskus
12.30-13.00 Meedia väljendused lasteaias ja lastekulutuuris – Kristi Vinter, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar
13.00-13.30 Kohvipaus
13.30-14.00 Perevägivald – teavitamine ja vägivalla kuriteod – Lea Pähkel
14.00-14.25 Võimalused ja vajadused peredele MTÜ Hea Algus perekülastusteenuse näol – Gerda Sillaste, MTÜ Hea Algus
Virgutuspaus
14.30-15.00 Olen ise rahulik - Tõnu Piibur, Pelgulinna Gümnaasium
15.00-15.20 Projekt „Vägivallavaba lasteaed“ Eestis – Kristina Nugin, Liivia Tuvike- Tallinna Ülikool, Eesti Lastekaitse Liit
15.20-15.45 Hellalt eakatega – Jüri Ennet, AS Ida-Tallinna Keskhaigla
15.45-16.00 Kokkuvõte päevast

Osalustasu 10 euro tasuda konverentsipäeval registreerimislauas
või kanda: Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus a/a 10220066777011; viitenumber: 5240050050050226.
Konverentsile registreerumine kuni 18. maini 2012 e-maili aadressil kyllike.kasuri@tallinnlv .ee või telefonil 6457451.

Kommentaare ei ole: