reede, 14. märts 2014

Konkurss - parim tervisemeeskond

Tallinna Haridusameti poolt antav tunnustus

Parim tervisemeeskond

Konkursi eesmärgid:

  1. Tunnustada Tallinna munitsipaalharidusasutuste tervisenõukogude tööd laste arengut ja tervist positiivselt mõjutavate otsuste vastuvõtmisel ning tervist toetavate  tegevuste läbiviimisel.
  2. Väärtustada tervisenõukogude tegevust tervist toetava õpi- ja mängukeskkonna loomisel saavutamaks paremaid tulemusi hariduslike eesmärkide täitmisel.
3.    Korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

Sihtgrupp:

Tallinna munitsipaalharidusasutuste tervisenõukogud/tervisemeeskonnad

Kandideerimine:

  1. Kandideerimise aluseks on asutuse juhi kinnitatud vabas vormis kirjalik sooviavaldus.
  2. Viimase õppeaasta tervisenõukogu tegevuste kirjeldus ja tulemuste analüüs  kuni 5 lehekülge (taotlusvorm). Lisada võib illustreerivat materjali.
3.    Taotluste esitamise tähtaeg on 30.märts. Taotlus saadetakse  Tallinna Haridusametisse e-posti aadressil eve.levand@tallinnlv.ee või postiaadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märksõnaga „Parim tervisemeeskond“.
4.    Otsuse tunnustuse omistamiseks teeb Tallinna Haridusameti juhataja kinnitatud komisjon.

Hindamine:

Hindamisel arvestatakse:
  1.  Asutuse tervisedenduslike tegevuste tulemuslikkust laste arengu ja tervise positiivsel mõjutamisel lahtikirjutatuna taotlusvormis:
1.1          tegevused laste tervislike toitumisvalikute kujundamisel;
1.2          laste kehalise aktiivsuse ja muu huvitegevuse soodustamine;
1.3          alko-, narko- ja tubakaennetuslikud tegevused;
1.4          laste ja personali vaimne tervis;
1.5          süsteemne koostöö sidusgruppidega
  1. Tervisedenduslike tegevuste kajastamist kooli veebilehel.Tunnustamine:

Tunnustus kolmele kõige paremale Tallinna munitsipaalharidusasutuse tervisemeeskonnale antakse üle juunis toimuval pidulikul kooliaasta lõpetamisel, võitnud asutused avalikustatakse Tallinna Haridusameti veebilehel.


Kommentaare ei ole: