neljapäev, 24. oktoober 2013

Eesti Moreno Koolituskeskus koostöös TIP Koolitusega pakub täiendkoolitust SUPERVISIOONIVÕTETE BAASKURSUS JA KOVISIOONI JUHENDAMINE

Kliendilugude struktureeritud analüüsimine andis meeskonnas head tulemused juba esimesel kuul kui alustasime regulaarseid kovisoone.
Kolm peamist positiivset muutust, mis meeskonna regulaarsete kovisoonide läbiviimisega kaasnesid:
1. Meie koosolekud lüheneseid vähemalt 30 minuti võrra - aega, mida alati oli nii vähe, tekkis nüüd hoopis juurde!
2."Kohvinurgas" lõppesid kurtmised klienditöö raskustest
3. Kliendilugude ühisarutelud  andsid suurepärase võimaluse hädavajalikuks jagamiseks ning kindla tunde, et meil on pühendunud meeskond ja me teeme head tööd isegi siis, kui juhtum on nö.  lootusetu".

Heidi Rätsep, sotsiaaltöötaja
Caritas Eesti MTÜ
Koolituse kasud minu jaoks olid:
1.      Sain koolides, lasteaedades ja mujal rakendada koolituses õpitut
2.      Väiksema ajaga saavutati rohkem tulemusi suurema hulga inimestaga
3.      „Ajaliinid“ andsid väga võimsad tulemused – kogesin mitme meeskonnaga, kuidas püstitatud eesmärgid said tõesti teoks
Leena Arras, Pääsküla Gümnaasiumi direktor
Antud koolitus on esimene osa superviisori väljaõppest. Koolituse lõpetanu võib jätkata väljaõpet superviisorite grupis, mis algab 2015 aastal. Samas võib jääda ka antud täiendõppe raamidesse.
Esimese osa eesmärgiks on: koolitada välja ühest organisatsioonist või eriala ühendusest inimesed, kes oskaksid juhendada kovisiooni gruppe oma valdkonnapõhiste keeruliste juhtumite lahendamiseks
Kovisioon on kliendijuhtumite struktureeritud käsitlemine kolleegide või juhtumit ühendavate spetsialistide grupis. Kovisiooni viib läbi kovisiooni juhendaja, kes on vastavate oskustega kollektiivi poolt volitatud töötaja. Koivisiooni grupp toimub kokkulepitud regulaarsusega ja selle eesmärgiks on leida keerulistele kliendihjutumitele toimivaid lahendusi. Struktureeritud  meetodid aitavad fookuses hoida juhtumid ja professionaalsed oskused, mitte tegeleda omavaheliste suhete, hoiakute, üldiste arenguküsimuste jm sellisega, mille jaoks saab korraldada eraldi koosolekuid.
Käesoleva kursuse läbivateks lähenemisviisideks on tegevuslikud supervsioonimeetodid, mida kombineeritakse teiste tehnikate ja mudelitega.
Programmi läbimise tulemusena osaleja:
1. Mõistab kovisiooni põhimõtteid ja selle kasutamist vaimse tervise hoidjana süsteemis.
2. Teab 7-t  juhtumipõhist supervsioonimudelit ning oskab neid rakendada.
3. Oskab juhendada kovisiooni gruppe  ja kovisooni sessiooni.
4. Teab kriisisekkumise võtteid.
Sihtgrupiks on professionaalid, kes töötavad ametites ja organisatsioonides (tervishoid, haridus, sotsiaal- ja ka ärivaldvaldkonnad), kus igapäevatööga seotud kliendijuhtumid nõuavad tihti kiiret kollegiaalse juhendamise süsteemseid oskusi ilma väljastpoolt superviisorit vm spetsialisti kasutamata.
Grupi suurus on kuni 20  inimest.
Kursus koosneb omavahel loogiliselt seotud moodulitest:


MOODULID 


KUUPÄEVAD
1.KOVISIOONI LÄBIVIIMISE  PÕHIMÕTTED, KOVISIOONI JUHENDAJA KOMPETENTSIMUDEL, KOVISIOONI  SÜSTEEMI  LOOMINE OMA   ORGANISATSIOONI  JAOKS. STRUKTUREERITUD SUPERVSIOONI BAASMUDEL.

18-19 02. 2014
2.KOVISIOONI SESSIOONI JUHENDAMINE JA MEESKONNA JUHENDAMINE. STRUKTUREERITUD SUPERVISIOONI MUDEL, KUI JUHTUMIL ON PALJU OMANIKKE
,
18-19 03. 2014
3.KEERULISE JUHTUMI KONSTELLATSIOON KOVISIOONIS JA  SUPERVSIOONI STRUKTUREERITUD PAARISMUDEL

15-16. 04. 2014
4.ISIKSUSE STRUKTUURID KRIISIDE JA AKUUTSETE NING KRIISIJUHTUMITE JUHENDAMINE

13-14. 05. 2014
5.KOVISIOONI JUHENDAJA ISIKSULIK ARENG

17-18. 06. 2014
6.„KONTEINER“ MUDELI JA 6-MÜTSI MUDELI KASUTAMINE EMOTSIONAALSELT LAETUD OLUKORDADES. SÜSTEEMNE SUPERVSISIOONI MUDEL JA  SUPERVSIOONI  STRUKTUREERITUD KOLMIK- MUDEL

26-27. 08. 2014
7. KOVISIOONI JUHENDAMISE  PRAKTILINE DEMONSTREERIMINE, SUPERVISIOON JA KOKKUVÕTETE TEGEMINE
23-25. 09. 2014

Kursuse käigus kasutatavad õppemeetodid on: loengud, grupitööd, arutelud, rollimängud, projektitööd, üksteise juhendamine, supervisioon. Koolitustel antavad ülesanded on praktilise suunitlusega – vastates küsimusele, kuidas saadud teadmisi rakendada reaalses tööelus.
Koht:  Tallinn, Süda 1, Moreno Keskus                  
Hind: 1500 EUR. Samast organisatsioonist teisele osalejale soodustus -10%
Koolitajad: Karin London ja Pille Isat
Karin London – TIP Koolituse koolitaja aastast 1994 ja superviisor aastast 2006.
Haridus: Superviisor (Institut für supervision organisation kommunikation 2006), ärijuhtimise MBA  (Tartu Ülikooli majandusteaduskond 2003),  sertifitseeritud grupiterapeut  (Rootsi Moreno Instituut 2000), NLP ärikonsultant (1998), TÜ eripedagoogika (1993).

Pille Isat –  Moreno Keskuse psühholoog, koolitaja, superviisor ja grupiterapeut. Tallinna Psühhodraama Kooli direktor
Haridus: Psühholoog (Tartu Ülikool), TEP - psühhodraama terapeut, koolitaja ja superviisor, (Nordc Board of Examiners in Psychodrama, Sociodrama and Group Psychoterapy), Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige, Laste ja Noorte Kriisiprogrammi liige

Info ja registreerimine:
Karin London – tip@tip.ee, 51 16 013
Pille Isat – pille.isat@morenokeskus.ee 


Kommentaare ei ole: