teisipäev, 26. juuni 2012

Inimeseõpetuse õpetajate suvekool 2012

6. – 8. august Saaremaal, Upal (6km enne Kuressaaret)

ESMASPÄEV, 6. august

11.00 – 11.30 Saabumine ja majutus (2-kohalised toad)
11.30 – 12.00 Suvepäevade avamine
Inimeseõpetuse aasta tegu ja Inimeseõpetuse aasta õpetaja 2012
Laureaatide õnnitlemine
12.00 – 13.00 Lõuna
13.00 – 14.00 Tervisedendus ja ainesektsioon Saaremaal
Saare MV tervisedendus spetsialist Imbi Jää ja Saare maakonna
inimeseõpetuse ainesektsiooni esimees Sirje Metsküll ning mõtteid
ja kogemusi teistest maakondades
14.00 – 15.00 Õpetajate Koostöökoja eesmärgid ja tegevused
Krista Saadoja, Koostöökoja juhatuse liige ja Oru Põhikooli õpetaja
15.00 - 16.00 Toit ja tervis
Kuressaare Ametikooli toitlustuse juhtõpetaja Õile Aavik ja vanemõpetaja Urmas Lehtsalu
16.00 - 17.30 Saaremaiste toitude valmistamine praktiliselt ja õhtusöök
18.00 - 20.00 Loovtöö Savikojas
Kuressaare Ametikooli kunstierialade juhtõpetaja Maila Juns-Veldre

TEISIPÄEV, 7. august

08.30 – 09.00 Hommikusöök
09.00 – 12.00 Inimeseõpetuse õpetamine 5 ja 7 klass – uuenenud õppevara tutvustamine ja praktilisi ideid tundide läbiviimiseks
Kersti Lepik, Loo Keskooli ja Laulasmaa kooli õpetajametoodik Margit Kagadze, Kärdla Ühisgümnaasiumi õpetaja
12.00 – 13.00 Lõuna
13.00 – 14.30 Loovus õpetaja töös ja praktiline rakendus
Urmas Lehtsalu, Kuressaare Ametikooli õpetaja
14.30 – 15.00 kohvipaus
15.00 – 16.00 Uurimuslik õpe ja lõiming bioloogiaga
Eva Palk, Pärnu – Jaagupi ning Pärnu Ühisgümnaasiumi õpetajametoodik
16.00 - 18.30 Tutvumine Kuressaare vaatamisväärsustega
18.30 – 19.30 Õhtusöök
20.00 – Õpetajalt – õpetajale infovahetus, õppematerjalide jagamine,
kogemuste vahetamine

KOLMAPÄEV, 8. august

08.30 – 09.00 Hommikusöök
09.00 – 12.00 Esmaabi õpetamise praktika koolis
Riina Meidla, Eesti Punase Risti koolitaja, Märjamaa Gümnaasium vanemõpetaja
12.00 – 13.00 Lõuna ja suvekooli lõpetamine


Palume oma osalemisest teada anda hiljemalt 31. juuliks e-posti aadressile: inimese.opetus@mail.ee

Osavõtutasu 95 euri (IÜ liikmetele 75 euri), mis sisaldab majutust, toitlustust, koolituse materjale ja tegevusi. Iga osaleja saab seminari lõpus tõendi.

Osalustasu maksta hiljemalt 1. augustiks 2012 Inimeseõpetuse Ühingu Swedpanga arveldusarvele (221023709170). Selgitusse: ees- ja perekonnanimi, suvekool 2012

Tasuda on võimalik ka arve alusel. Selleks palume saata koos registreerimisega arve saaja andmed ja kontaktid.

Lisainfo suvekooli kohta:
Urmas Lehtsalu (tel: 5077716)

Kommentaare ei ole: